Tuesday, April 12, 2011

marathi vinod

डॉक्टर : (पेशंटला) दिवसातून रोज दोन-तीन किलोमीटर पायी चालत फिरा. तब्येत चांगली राहील. पेशंट: काही फरक पडत नाही. दुसरं काही सांगा. मी पोस्टमन आहे.


असे वेगवेगळे मराठी विनोद वाचण्यासाठी भेट द्या चाफा हास्य

1 comment:

Gruhakhoj.com said...

Ratnagiri Property is great place for meditation, eco living and cultural place, it's best tourism place must visit yearly.. i found many informative info from this post and blog